lunes, 13 de febrero de 2017

ROMÁNICO: ACTIVIDADES


 O ROMÁNICO: ACTIVIDADESDespois de ver o vídeos e ler a información do libro contesta

1-. Indica os elementos máis cracterístico da arquitectura románica
3-. A arquitectura
  • Por que cubrían as igrexas con bóvedas de canón? Que problema podía ter este tipo de cuberta
  • Por que os muros das igrexas románicas eran grosos e con contrafortes
  • Como eran as ventás dos edificios románico? Por que? Como sería o interior?
  • Como eran as plantas máis habituais? Por que?
  • Para que podería servir o deambulatorio?

4-. Sinala as cinco características máis destacadas da escultura románica

5-. Por que dicimos que a escultura románica tiña unha finalidade  educativa e relixiosa

6-. Fíxate na imaxe. Indica que caracteríticas da escultura románica podes observar8-. Que tipos de pintura atopamos no románico. En que se diferencia

        
         No hay comentarios:

Publicar un comentario